Rolling World

Istorijat, naše aktivnosti, planovi za budućnost i politika kvaliteta

Istorijat

Preduzeće Rolling World d.o.o. je osnovano 1991. godine.

 • 1998 godine postaje ovlašćeni distributer SKF-a i svoje aktivnosti preusmerava na distribuciju kompletnog asortimana ovog svetski priznatog proizvođača.
 • 2003. godine postaje ovlašćeni distributer američke kompanije Timken
 • Danas je Rolling World istovremeno distributer dve najveće i najstarije svetske kompanije u proizvodnji ležajeva i pratećih proizvoda.
 • U januaru 2010 godine osniva laboratoriju za vibro-dijagnostiku RWLab.
 • Od samog osnivanja vlasnička struktura preduzeća je privatna sa 100% privatnog kapitala.
 • U svakom trenutku u našem magacinu se nalazi preko 1.200 tipova proizvoda spremnih za promptnu isporuku našim kupcima.
 • Prosečna starost zaposlenih u Rolling World-u je 35 godina.

Politika kvaliteta

Politika Rolling World, d.o.o. preduzeća za trgovinu, export-import, je da u potpunosti odgovori zahtevima i  očekivanjima korisnika, obezbeđujući izuzetno visok nivo kvaliteta usluga kao i konkurentne cene proizvoda, a prema zahtevima korisnika.

Ovo se postiže:

 • Definisanjem i izdavanjem sistema menadžmenta kvalitetom, uključujući procedure na svim nivoima, a u skladu sa standardom SRPS ISO 9001.
 • Obezbeđenjem da ugovoreni kvalitet usluge zadovoljava zahteve korisnika kao i odgovarajuće propise i standarde, nacionalne i internacionalne.
 • Postizanjem da usluge u potpunosti odgovaraju zahtevima korisnika uključujući usaglašenost sa zahtevima, vreme isporuke, pouzdanost, funkcionalnost, bezbednost i estetiku.
 • Obezbeđenjem da zaposleni svih nivoa organizacije znaju svoju ulogu u sistemu i učine najviše da se uspešno izvrše poslovni procesi.
 • Izvođenjem redovnih provera da se sagleda efikasnost sistema menadžmenta kvalitetom kao i izvođenjem korektivnih mera za sprečavanje svih neusaglašenosti.