Delatnosti

Moderni zahtevi tržišta nameću potrebu za prediktivnim i proaktivnim metodama održavanja mašinske opreme. U okviru proizvodnih sistema, ovakve metode se sprovode prvenstveno kroz vibro-dijagnostiku, analizu ulja i termovizijska snimanja.

Iako proizvodni sistemi u okviru svojih službi za održavanje često primenjuju navedene metode, retko ih primenjuju na istoj opremi i ne vrše uporednu analizu dobijenih rezultata.

Kada je u pitanju rotaciona oprema, vibro-dijagnostika je metod praćenja stanja opreme koja daje najviše informacija.

U cilju dobijanja što pouzdanijih rezultata, vibro-dijagnostika rotacione opreme može značajno biti podržana primenom drugih metoda praćenja stanja.
Laboratorijom za vibro-dijagnostiku RWLab, kao rezultat višegodišnjeg iskustva, svoje aktivnosti u vibro-dijagnostici podržava sledećim metodama:

  • vizuelna inspekcija,
  • intervijuisanje održavaoca,
  • termovizijska snimanja,
  • analiza podmazivanja,
  • brza analiza ulja (patch test) i
  • laserska provera i podešavanje geometrije opreme

Praksa laboratorije za vibro-dijagnostiku RWLab, pokazuje da kombinacija navedenih metoda, uz vibro-dijagnostiku kao osnovnm pokazateljem stanja rotacione opreme, daje izuzetno pouzdane rezultate.

Zahvaljujući ovakvom pristupu, laboratorija za vibro dijagnostiku RWLab, je u mogućnosti da korisniku svojih usluga u najkraćem mogućem roku pruži rešenje u vidu preporuka za korektivne aktivnosti kao i ponudu odgovarajućih proizvoda i usluga.